Home » Posts tagged "สาเหตุความร้อนขึ้น"

Tag Archives: สาเหตุความร้อนขึ้น

 • Post Image

  รถความร้อนขึ้น

  Posted on พฤศจิกายน 17, 2018 by in สาระความรู้ทั่วไป

  รถความร้อนขึ้น เวลารถติดจะขับต่อได้ไหมแล้วถ้าความร้อนขึ้นจนเครื่องยนต์ดับควรทำอย่างไร เรามีวิธีแก้ไข และข้อควรปฏิบัติเมื่อรถความร้อนขึ้นมาฝากครับ

  ปิดความเห็น บน รถความร้อนขึ้น
  Continue Reading...
 • Post Image

  วิธีดูเกจความร้อน

  Posted on พฤศจิกายน 2, 2018 by in สาระความรู้ทั่วไป

  วิธีดูเกจความร้อน เมื่อมีอาการผิดปกติระบบการแจ้งเตือนความร้อนก็จะเตือนทันที และวิธีดูเกจความร้อนในรูปแบบเข็มหรือสีควรดูอย่างไร และควรหยุดรถตรวจสอบตอนไหน

  ปิดความเห็น บน วิธีดูเกจความร้อน
  Continue Reading...