Home » การซื้อขายรถมือสอง » เอกสารซื้อขายรถยนต์
 • เอกสารซื้อขายรถยนต์

  เอกสารซื้อขายรถยนต์ ต้องใช้อะไรบ้าง ควรเซ็นตรงไหนแล้วกรอกข้อมูลอย่างไร?

  เอกสารซื้อขายรถยนต์
  เอกสารซื้อขายรถยนต์

   

   ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการซื้อขายรถยนต์มือสองนั้นคือ”เอกสารซื้อขายรถยนต์”เพราะหากคุณชอบใจในรถนต์คันนั้นแล้วแต่เอกสารซื้อขายรถยนต์มีไม่ครบหรือเซ็นเอกสารชุดโอนไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถทำการโอนได้ ทีนี้เรามาดูกันครับว่าเอกสารซื้อขายรถยนต์ต้องใช้อะไรบ้างและวิธีการเขียนเอกสารซื้อขายรถยนต์ควรเขียนอย่างไร

  1.ทะเบียนรถ

   ทะเบียนรถหรือสมุดคู่มือจดทะเบียน (ตัวจริง) โดยทางผู้รับซื้อรถมือสองคันนั้นควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนมีดังนี้ สีตัวรถ เลขเครื่องยนต์และเลขตัวถัง ต้องตรงกันกับในเล่มทะเบียนที่แจ้งไว้ ดูประวัติการต่อภาษีว่าขาดต่อหรือไม่ ที่สำคัญเอกสารซื้อขายรถยนต์ทั้งหมดต้องมีชื่อตรงกับชื่อผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์คนล่าสุดในรถยนต์คันนั้น และทางเจ้าของรถต้องเซ็นตรงช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถ

  2.สัญญาซื้อขายรถยนต์

   สัญญาซื้อขายรถยนต์ควรมี 2 ฉบับ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับสำหรับทางผู้ซื้อและผู้ขาย และสัญญาซื้อขายควรหาที่ใช้สำหรับรถยนต์โดยเฉพาะจะดีที่สุด ส่วนการกรอกข้อมูลนั้นควรกรอกให้ครบถ้วน เช่น วันเวลาสถานที่ซื้อขาย ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย หมายเลขทะเบียน สี เลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง การวางมัดจำ หรือการชำระเงิน เพราะทุกอย่างจะใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายทั้งสิ้น

  3.ใบโอนและรับโอน

   ควรกรอกข้อมูล หมายเลขทะเบียนรถ เลขเครื่องยนต์ เลขตัวถังและข้อมูลอื่นๆ ให้ครบถ้วน ทางผู้ขายหรือเจ้าของรถต้องเซ็นชื่อตรงผู้โอน และทางผู้ซื้อต้องเซ็นชื่อตรงช่องผู้รับโอน (ช่องผู้รับโอนมี2ที่) เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียน

  4.ใบมอบอำนาจ

   ทางผู้ขายรถยนต์ต้องเซ็นชื่อตรงช่องผู้มอบอำนาจเพื่อมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทน พร้อมทั้งระบุจุดประสงค์ว่าใช้สำหรับทำการโอนรถยนต์หรือแจ้งย้ายและควรระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ ส่วนบรรทัดอื่นควรขีดคร่อมเพื่อความปลอดภัย ส่วนช่องผู้รับมอบอำนาจนั้น คนที่ไปดำเนินการแทนที่ขนส่งจะเป็นคนเซ็น

  5.สำเนาบัตรประชาชน

   สำเนาบัตรประชาชนของทางผู้ขาย ทางผู้ซื้อควรตรวจสอบดูว่ามีชื่อตรงกับในเล่มทะเบียนรถหรือไม่ หากทางผู้ถือกรรมสิทธิ์มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้า จะต้องมีเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลแนบเข้ามาด้วย และสิ่งสำคัญบัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ

  ข้อแนะนำ

   การเซ็นเอกสารรับรองบัตรประชาชน หรือ ใบโอน ใบมอบอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นตัวบรรจง หรือลายเซ็นควรเซ็นให้เหมือนกับที่เซ็นชื่อตรงผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียน

   สำหรับบางท่านที่เอกสารชุดโอนยังไม่ครบสามารถดูตัวอย่างและดาวน์โหลดเอกสารซื้อขายรถยนต์ เช่น สัญญาซื้อขาย ใบโอน ใบมอบอำนาจ ไฟล์ PDF ได้ฟรีครับ ทีนี้เมื่อเอกสารซื้อขายรถยนต์ของคุณครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็สามารถนำรถยนต์และเอกสารไปโอนที่กรมการขนส่งทางบกได้เลยครับ 

  ป้ายกำกับ:, , , , , ,